UURTARIEF

Een goede prijs-kwaliteitverhouding, dat is het streven van ons kantoor. De advocaten van Lexpert Advocaten verrichten dan ook hun werkzaamheden op basis van een relatief laag – en derhalve zeer concurrerend – uurtarief. Tegen dat uurtarief kunt u uitstekende juridische bijstand verwachten van advocaten met veel kennis, kundigheid en ervaring. Wilt u weten tegen welk uurtarief uw zaak in behandeling kan worden genomen? Neem dan vrijblijvend en kosteloos telefonisch of per e-mail contact op met Lexpert Advocaten.

VAST TARIEF

Een vast tarief afspreken kan, afhankelijk van de zaak, ook tot de mogelijkheden behoren. U komt dan met uw advocaat een vast totaalbedrag overeen.

RECHTSBIJSTANDVERZEKERING

Heeft u een rechtsbijstandverzekering? Dan is het mogelijk dat uw rechtsbijstandverzekering de kosten van de civiele of bestuursrechtelijke procedure dekt. Dit betreft doorgaans niet alleen de advocaatkosten, maar ook de overige kosten (zoals bijvoorbeeld het griffierecht). Vanaf 2013 heeft u namelijk als verzekerde het recht op vrije advocaatkeuze in bezwaar, beroep en hoger beroep. Dat wil zeggen dat u uw eigen advocaat kunt kiezen en de advocaatkosten voor rekening komen van uw verzekeraar. Het is in dat verband wel van belang dat u uw zaak op de juiste wijze aanmeldt bij uw rechtsbijstandverzekeraar. Onze advocaten (kunnen) zorgen voor de juiste aanmelding en zullen in dat kader gelijk aangeven dat u wenst dat ons kantoor uw zaak in behandeling neemt.

Heeft u een rechtsbijstandverzekering en wilt u weten wat uw mogelijkheden zijn? Neem dan vrijblijvend en kosteloos contact met ons op.

NO CURE NO PAY

In sommige landen krijgen advocaten alleen betaald als zij de zaak winnen (“no cure no pay”). Dit  is bijvoorbeeld populair in de Verenigde Staten. In Nederland is dit systeem voor advocaten verboden, met uitzondering van zaken op het gebied van letsel-en overlijdensschade. Enkel op het gebied van letsel-en overlijdensschade mogen advocaten in dergelijke zaken, welke zaken ook door ons kantoor worden behandeld, een resultaatgerelateerde beloning (‘no cure no pay’) met u afspreken.

GEEN GELD VOOR EEN ADVOCAAT

De advocaten van Lexpert Advocaten verlenen ook juridische bijstand aan min- en onvermogenden. Eenieder moet namelijk juridische bijstand kunnen krijgen van een advocaat, ongeacht zijn of haar inkomens- en vermogenspositie. Dit betekent concreet dat als u geen geld heeft voor het betalen van een juridische procedure, u misschien in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand.

Mensen met een bepaald inkomen – tot circa € 25.000 voor alleenstaanden of € 36.000 voor niet-alleenstaanden – kunnen in aanmerking komen voor gefinancierde rechtsbijstand (zie voor actuele gegevens de website van de Raad voor Rechtsbijstand. U krijgt dan een advocaat ‘toegevoegd’. De advocaat wordt dan voor een deel betaald door de overheid en zelf betaalt u een eenmalige eigen bijdrage voor de advocaatkosten. De hoogte van uw eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomen. Als u gefinancierde rechtsbijstand krijgt, moet u de ‘eigen bijdrage’ aan uw advocaat betalen voordat de advocaat met uw zaak begint.

OVERIGE KOSTEN VAN EEN PROCEDURE

Naast de advocaatkosten heeft een procedure andere kosten. Meestal moeten er bijvoorbeeld griffierechten worden betaald. Griffierecht is het bedrag dat aan een gerecht (bijvoorbeeld de rechtbank) moet worden betaald voor het behandelen van een civiele zaak of bestuursrechtszaak. Dat bedrag moet iedereen zelf betalen. Bovendien kan de rechter de partij die in het ongelijk wordt gesteld opdragen om de kosten van de tegenpartij te betalen, de zogeheten kostenveroordeling. De advocaten van Lexpert Advocaten zullen altijd om een proceskostenveroordeling vragen, zodat als u wint de tegenpartij uw kosten conform de wet moet betalen.

ALGEMENE VOORWAARDEN

Onze algemene voorwaarden, welke van toepassing zijn op al onze werkzaamheden, worden u desgewenst toegezonden.