aliextended_dark2Achtergrond
Ali Nasir is advocaat te Rotterdam. Hij studeerde Nederlands recht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Ali rondde zijn studie cum laude af.

Na zijn studie is hij als advocaat in dienst getreden bij een groot advocatenkantoor met een uitstekende reputatie op (onder meer) het gebied van bestuursrecht, alwaar hij bijna zes jaar werkzaam is geweest. Gedurende die jaren heeft hij als advocaat o.a. veel gemeenten bijgestaan in verschillende procedures, zodat hij als geen ander weet hoe een procedure tegen een gemeente kan worden gewonnen.

Vervolgens is hij enkele jaren als senior advocaat verbonden geweest aan een advocatenkantoor in de regio Den Haag. Gedurende deze periode heeft hij vooral (grote) bedrijven, ondernemers en particulieren bijgestaan in verschillende procedures. Met alle opgedane kennis en ervaring heeft hij de overstap gemaakt naar Lexpert Advocaten te Rotterdam, aan welk kantoor hij als advocaat-partner is verbonden.

Praktijk
Ali heeft een brede landelijke praktijk. Zijn praktijk speelt zich voornamelijk af op het snijvlak van bestuursrecht en privaatrecht. Ali houdt zich veelvuldig bezig met het bestuursrecht in de meest brede zin, waaronder ruimtelijke ordening (denk bijvoorbeeld aan procedures met betrekking tot bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen), sociaal zekerheidsrecht, onderwijsrecht en publiekrechtelijk bouwrecht. Hij komt op tegen allerlei besluiten van de overheid. Daarnaast behandelt Ali veelvuldig zaken op het gebied van het privaatrecht (denk bijvoorbeeld aan contractenrecht, aansprakelijkheidsrecht en huurrecht).

Hij heeft voorts ruime ervaring en specialistische kennis opgedaan op het bijzondere gebied van overheidsaansprakelijkheid, waaronder de onrechtmatige overheidsdaad (bijvoorbeeld onrechtmatige besluitvorming), planschade en nadeelcompensatie. In dat kader maakte Ali jarenlang deel uit van de deskundigencommissie Nadeelcompensatie van een grote gemeente.

Nevenactiviteiten
Voorts is Ali lid van de Vereniging voor Bouwrecht en de Vereniging voor Bestuursrecht. Tevens publiceert hij in wetenschappelijke uitgaven over onderwerpen uit zijn praktijk. Daarnaast is hij mede-oprichter en thans lid van de Raad van Toezicht van ASAH, een organisatie verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en gericht op het tonen van de positieve ontwikkelingen in Afrika. Hij spreekt, naast Nederlands, ook Somalisch en Engels.

Rechtsgebieden
Ali is gespecialiseerd in de volgende rechtsgebieden.

BESTUURSRECHT
RUIMTELIJKE ORDENING
HANDHAVING
OVERHEIDSAANSPRAKELIJKHEID
PLANSCHADE EN NADEELCOMPENSATIE
PUBLIEKRECHTELIJK BOUWRECHT
VERBINTENISSENRECHT
HUURRECHT
SOCIAAL ZEKERHEIDSRECHT

Contact
E: a.nasir@lexpertadvocaten.nl
T: 010 260 12 61
F: 084 871 07 74