Achtergrond
Fouzia Bouyaghjdane is advocaat te Rotterdam. Zij is privaatrechtrechtelijk afgestudeerd aan de universiteit van Maastricht. Ook heeft zij Belgisch recht gestudeerd aan de universiteit van Luik (België). Na haar studie in Maastricht is zij in die regio als advocaat in dienst getreden bij een middelgroot kantoor. Na aldaar de nodige kennis te hebben opgedaan heeft zij zich als advocaat-partner aangesloten bij Lexpert advocaten te Rotterdam.

Praktijk
Fouzia is gespecialiseerd in onder meer het echtscheidingsrecht (en omgangszaken), arbeids- en ontslagrecht, huurrecht en strafrecht. De nadruk van haar praktijk ligt tevens op letselschadezaken en verzekeringskwesties. Daarnaast houdt zij zich ook bezig met bestuursrechtelijke zaken, zoals bijstandszaken en andere uitkeringen.

Fouzia is niet alleen actief in Rotterdam. Ook cliënten in Limburg kunnen rekenen op haar juridische bijstand.

Fouzia is een advocaat van Marokkaanse komaf en kan vanuit dit perspectief ook anderstaligen juridisch bijstand verlenen. Zij spreekt, naast Nederlands, ook Marokkaans, Arabisch, Frans en Engels.

Nevenactiviteiten
Naast haar beroep als advocaat is Fouzia ook maatschappelijk betrokken. Zij is secretaris bij een internationaal georiënteerde stichting, gericht op het streven naar rechtvaardigheid voor minderbedeelden in onze samenleving.

Rechtsgebieden
Fouzia is gespecialiseerd in de volgende rechtsgebieden.

ARBEIDSRECHT
BESTUURSRECHT
ECHTSCHEIDING
HUURRECHT
STRAFRECHT
LETSELSCHADE

Contact
E: f.bouyaghjdane@lexpertadvocaten.nl
T: 010 260 12 61
F: 084 871 07 74