LEXPERT ADVOCATEN

VOOR ONDERNEMERS & PARTICULIEREN
welkom

EXPERTS IN WETGEVING

Hartelijk welkom op de website van Lexpert Advocaten. Het kantoor voor (startende) ondernemers, particulieren en overheidsinstellingen.
De naam Lexpert is een samenvoeging van het woord “Lex” (Latijn voor “wet”) en het woord “expert”. Kortom, (onze advocaten zijn) experts in de wetgeving.

Uw zaak is bij ons in goede handen. Onze vakkundige advocaten onderscheiden zich door diepgaande kennis van de rechtsgebieden waarin zij actief zijn. Voor cliënten betekent dit dat zij kunnen rekenen op maatwerk en vertrouwen op onze jarenlang opgebouwde juridische kennis tegen een zeer concurrerend uurtarief.

Onze specialisten staan u graag telefonisch te woord. Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen, neem dan vrijblijvend contact op. U kunt ook hiernaast uw gegevens achterlaten, dan nemen wij contact met u op voor een gratis adviesgesprek.

Bel mij voor een gratis adviesgesprek

advocaten

ADVOCATEN

Ons team bestaat uit advocaten met ruime ervaring en specialistische kennis.

Zaken worden bij ons praktisch en doortastend aangepakt. Wij werken snel en efficiënt. Onze strategie is conflictmijdend en oplossingsgericht, maar als het nodig is aarzelen wij niet om hard in te grijpen. Onze manier van werken kenmerkt zich door persoonlijke betrokkenheid, toewijding en goede bereikbaarheid, met een constante focus op duurzaamheid. Wij denken graag mee met onze cliënten om een oplossing te bereiken die niet alleen op de korte termijn goed werkt, maar ook op de lange termijn succesvol is.

mr. M.Y. (Yves) van Oel

mr. M.Y. (Yves) van Oel

BEKIJK PROFIEL
mr. Z.M. (Ali) Nasir

mr. Z.M. (Ali) Nasir

BEKIJK PROFIEL
mr. M.Y. (Yves) van Oel

mr. M.Y. (Yves) van Oel

BEKIJK PROFIEL
mr. Z.M. (Ali) Nasir

mr. Z.M. (Ali) Nasir

BEKIJK PROFIEL
rechtsgebieden

RECHTSGEBIEDEN

Lexpert Advocaten is gespecialiseerd in bovenstaande rechtsgebieden. Klik op een tab voor meer informatie over het betreffende rechtsgebied. Indien u aanvullende vragen heeft of wilt weten of u met een andere juridische kwestie bij ons terecht kunt, dan kunt u contact met ons opnemen via info@lexpertadvocaten.nl of door te bellen naar 010 – 260 1261.

Het arbeidsrecht verandert continue en is een dynamisch rechtsgebied. Het is daarom lastig om als werkgever en werknemer op de hoogte te blijven van alle wet-en regelgeving binnen het arbeidsrecht. Onze advocaten staan werkgevers en werknemers regelmatig bij in arbeidsrechtzaken en blijven door het volgen van cursussen en seminars continu op de hoogte van de veranderingen binnen het arbeidsrecht. Wij bieden ondersteuning in arbeidsconflicten. U moet hierbij denken aan een ontslag op staande voet dan wel een geschil tussen de werknemer en werkgever omtrent de arbeidsongeschiktheid van de werknemer.

In veel gevallen besluiten werknemer en werknemer de arbeidsovereenkomst niet meer voort te zetten. Partijen sluiten dan een vaststellingsovereenkomst voor de beëindiging van het dienstverband. Wij helpen u met het opstellen en uitonderhandelen van de afspraken die in het kader van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst worden gemaakt. Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan contact op met Yves van Oel.

Binnen de praktijkgroep Bedrijfsrecht richtten de specialisten van Lexpert Advocaten zich op die gebieden van het recht die van belang zijn voor ondernemingen. U moet hierbij denken aan het opstellen en beoordelen van (internationale) commerciële contracten, investeringsovereenkomsten, aandeelhoudersovereenkomsten en Non-disclosure Agreements (NDA’s). Ook bieden wij ondersteuning aan ondernemers en bestuurders van onderneming die aansprakelijk worden gesteld (bestuurdersaansprakelijkheid). Wij adviseren en procederen veelvuldig op dit vlak. De ruime ervaring en specialistische kennis van onze advocaten zorgen ervoor dat veel ondernemers een langdurig samenwerkingsverband met ons aangaan. Als vaste sparringpartner houden wij hen op de hoogte gehouden van de recente ontwikkelingen binnen het bedrijfsrecht en adviseren wij ze bij (complexe) handelstransacties. Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan contact op met Yves van Oel.

In het bestuursrecht staan besluiten van de overheid centraal. Gelet op het feit dat de overheid overal is en in vele gedaanten, bestrijkt het bestuursrecht een breed terrein (denk bijvoorbeeld aan ruimtelijke ordening, sociaal zekerheidsrecht, handhaving, overheidsaansprakelijkheid voor zowel onrechtmatige besluitvorming als planschade en nadeelcompensatie, publiekrechtelijk bouwrecht, contracten met de overheid, grondbeleid en gebiedsontwikkeling).

Het bestuursrecht ziet op de rechtsverhouding tussen de overheid en burgers/bedrijven. Het bestuursrecht regelt op welke wijze de overheid mag en moet handelen of beslissen en wat u daartegen kunt doen. Zo kunt u rechtsmiddelen aanwenden tegen een besluit waar u het niet mee eens bent. Vaak zal zo’n procedure beginnen met een bezwaar of een zienswijze en vervolgens beroep en hoger beroep. Het bestuursrecht kent een eigen procesrecht dat volledig afwijkt van het civiele procesrecht. Het bestuursprocesrecht biedt procedureregels voor zowel de overheden als de burgers en bedrijven (in het kader van rechtsbescherming).

Wij adviseren en procederen veelvuldig op dit vlak. De ruime ervaring en specialistische kennis van onze advocaten leert dat er vaak meer mogelijk is dan u denkt.

 

Iedereen die in Nederland een pand (woonhuis) wilt huren of verhuren wordt geconfronteerd met het huurrecht. Het is belangrijk om bij een geplande huur of verhuur, goede afspraken te maken en deze in een huurovereenkomst op te nemen. Ondanks het feit dat veel huurders en verhuurders hun afspraken in een huurovereenkomst opnemen komen in Nederland veel huurconflicten voor. Onze advocaten hebben ruim ervaring in het huurecht en kunnen u bijstaan in diverse kwesties. U moet daarbij denken aan geschillen over de hoogte van de huur, de gebreken aan het gehuurde, de ontbinding van de huurovereenkomst wegens achterstallig betaling. Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan contact op met Yves van Oel.

Het sociaal zekerheidsrecht is een complex geheel aan wetten en maatregelen dat er voor moet zorgen dat wanneer iemand arbeidsongeschikt is, ziek is, gepensioneerd of werkloos is geworden toch een inkomen heeft. Ook bijvoorbeeld werkgevers komen in aanraking met het sociale zekerheidsrecht wanneer het gaat over de premies die zij op het loon inhouden.

Heeft u een bijstandsuitkering, WW-uitkering, WAO/WIA/WAZ/Wajong/ZW-uitkering of een PGB en bent u het niet eens met het besluit van de gemeente, het UWV of het zorgkantoor, dan kunt u hiertegen in bezwaar. Daarna bestaat de mogelijkheid om in beroep te gaan bij de rechtbank. Tot slot kunt u terecht bij de Centrale Raad van Beroep. Dit is de hoogste rechter in het sociale zekerheidsrecht.

De regels van het sociaal zekerheidsrecht is continu onderhevig aan veranderingen. Lexpert advocaten is up to date van alle (veranderde) regelgeving en de rechtspraak die daarop is gebaseerd. Neemt u hiervoor contact op met één van onze advocaten.

Het verbintenissenrecht is een belangrijk rechtsgebied binnen onze civiele rechtspraktijk. Dit rechtsgebied is zo omvangrijk dat een ieder, ondernemer of particulier er dagelijks mee te maken heeft. Indien iemand bijvoorbeeld bij u schade veroorzaakt kunt u diegene aansprakelijk stellen voor uw schade op grond van onrechtmatige daad. De (betalings)verplichting van degene die u schade heeft veroorzaakt is een verbintenis die voortvloeit uit de wet. Verbintenissen kunnen echter ook ontstaan uit overeenkomsten (contracten) die partijen met elkaar zijn aangegaan. Een verbintenis uit een overeenkomst ontstaat bijvoorbeeld indien u een koopovereenkomst sluit. Voor zowel particulieren als bedrijven is bij het sluiten van een koopovereenkomst belangrijk om acht te slaan op de daarbij gehanteerde algemene voorwaarden omdat ook daarin vaak belangrijke verplichtingen worden opgenomen die vaak verstrekkende gevolgen kunnen hebben. Wij kunnen u adviseren over de eventuele risico’s. Wij hebben daarnaast ook ruim ervaring met het opstellen en het beoordelen van diverse contracten. U moet hierbij denken aan:

  • Arbeidsovereenkomsten;
  • Algemene voorwaarden;
  • Huurovereenkomsten;
  • Koopovereenkomst;
  • overeenkomst van aanneming van werk;
  • overeenkomst van opdracht;
  • vaststellingsovereenkomst;
  • overnamecontracten.

Indien een van de partijen tekort schiet (zich niet houdt aan de gemaakte afspraken), kunnen er problemen ontstaan. Dergelijke geschillen gaan vaak over het niet voldoen aan een betalingsverplichting, de uitleg van een overeenkomst en de vraag of er deugdelijk is nagekomen. Wij helpen u graag bij het oplossen van problemen die betrekking hebben op het aangaan of nakomen van overeenkomsten. Ook bij onderhandelingen staan wij u met raad en daad bij. Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen, neem dan contact op met een van onze advocaten.

breaktwo
Uitstekende dienstverlening tegen een scherp tarief,
dat is het streven van ons kantoor.
kosten

KOSTEN

UURTARIEF
VAST TARIEF
RECHTSBIJSTANDVERZEKERING
NO CURE NO PAY
GEEN GELD VOOR EEN ADVOCAAT
OVERIGE KOSTEN VAN EEN PROCEDURE
ALGEMENE VOORWAARDEN

CONTACT

Werkt u met Lexpert Advocaten, dan profiteert u van de gebundelde specialistische kennis en van direct persoonlijk contact. U heeft een aanspreekpunt, een advocaat die u en/of uw onderneming kent. Juist daardoor kunt u snel een beroep doen op alle deskundigheid die wij in huis hebben. Ook als dat meerdere rechtsgebieden omvat.